Konkurs Design dla Przedsiębiorców

Termin złożenia wniosku: Nabór zaczyna się 24.11.2020 Kwalifikowalność kosztów: do 31.12.2023 Gł. Wydatki kwalifikowane (dotowane)   Ogłoszenie o konkursie ma ukazać się dnia 26.10.2020. Przedstawione poniżej informacje oparte są na podobnych konkursach archiwalnych. Do kosztów kwalifikowalnych należą: 1. koszty następujących usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu: 1) usługi doradcze polegające [...]