Województwo Wielkopolskie – konkurs 6.4.1 – Konkurs dla Gmin Miejskich, Miejsko-Wiejskich oraz Wiejskich – Tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3

Zaproszenie do współpracy przy ubieganiu się o pozyskanie dofinansowania w konkursie 6.4.1 ogłoszonym przez województwo Wielkopolskie.

Jesteśmy firmą skutecznie pozyskującą dotacje unijne dla naszych Klientów. W podobnych konkursach głównie na terenie województwa małopolskiego pozyskaliśmy wiele środków dotacyjnych dla Urzędów Gmin i Miast z którymi stale współpracujemy. Chcielibyśmy również Państwa zaprosić do współpracy przy pozyskaniu funduszy unijnych w konkursie RPO województwa wielkopolskiego 6.4.1

Oferujemy nasze usługi w zakresie skutecznego napisania wniosku o dofinansowanie ale również dajemy Państwu możliwość wyboru naszych dodatkowych usług w zakresie rozliczania i prowadzenia projektu aż do jego skutecznego zakończenia, które są opłacane z części kosztów pośrednich wynikających z projektu.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.roseti.pl oraz facebooka.

Oto najważniejsze informacje o konkursie:

Terminy:

Termin składania wniosków od 11.05.2020 do dnia 31.12.2020 do godziny 15:30 Data rozpoczęcia realizacji projektu pomiędzy: styczeń 2020 a czerwiec 2021 Maksymalny czas realizacji projektu do 30 czerwca 2023.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie:

Gminy miejskie, miejsko-wiejskie, gminy wiejskie.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach naboru można realizować wsparcie na rzecz osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi obejmujące:
1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego opiekuna.

2. dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
3. sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3 (wyłącznie jako

page1image19302080

element projektu wskazanego w pkt. 1 lub 2).

FINANSE:

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85%
Ogólna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie to: 25.222.600 PLN.

Zapraszamy do współpracy przy ubieganiu się o dofinansowanie w powyższym konkursie. Nasi specjaliści pomogą skutecznie uzyskać Państwu dofinansowanie, jeśli będą Państwo chcieli skorzystać też z naszych usług w trakcie prowadzenia tego projektu chętnie w tym również pomożemy. W razie pytań prosimy o kontakt.