Browar Brokreacja – dofinansowanie w Kredycie Technologicznym