Wysokie dofinansowanie na zdobywanie rynków zagranicznych dla przedsiębiorców z „Polski Wschodniej”