ANALIZY, MODELE FINANSOWE, PROGNOZY

W ramach usług doradczych przygotowujemy modele i analizy finansowe ( min. do biznesplanów, wniosków dotacyjnych).

 

Zakres usług Roseti Polska

1. Analizy / prognozy finansowe do wniosków UE

W zależności od konkursu wymagane jest sporządzenie modelu finansowego (2.1 POIR), analizy wariantowej (3.2.1 POIR), uproszczonej analizy, obejmującej projekt wraz z dotychczasową działalnością (np. 1.4.1 RPO, 1.2.1 RPO).

2. Analizy / prognozy finansowe do biznesplanów

W związku z pozyskaniem pożądanego finansowania wkładu własnego (np. w formie kredytu lub pożyczki) ubieganie się o środki zewnętrzne wymaga przygotowania odpowiedniej prognozy finansowej dla banku lub innego podmiotu finansującego.

3. Dodatkowe analizy / prognozy w fazie realizacji projektu

Każdy projekt powinien być spójny z bieżącymi możliwościami finansowymi firmy. Dzięki naszym narzędziom badamy rentowność projektu, optymalizujemy bieżące przepływy projektowe, pomagamy w sprawnym przygotowaniu budżetu oraz prognozujemy jego realizację.

Zapytanie ofertowe