DORADZTWO BIZNESOWE

W trakcie realizacji projektu wychodzi wiele niespodziewanych problemów. Pomagamy w ich rozwiązaniu, dobierając najkorzystniejsze rozwiązania dla klienta. Wszystkie poniższe usługi są standardowo zawarte w pakiecie rozliczeniowym projektu.

Zakres usług DORADCZYCH Roseti Polska

1. Optymalna organizacja projektu

Realizacja projektu B+R wymaga zaangażowania ze strony zarówno członków personelu B+R, jak i kadry zarządzającej. Pomagamy optymalnie zorganizować procesy firmowe  w celu skutecznego i  efektywnego zarządzania oraz realizacji projektu (w tym poprawnego prowadzenia dokumentacji).

2. Skuteczne załatwienie sprawy z instytucją

Wspieramy  w kontakcie z instytucjami nadzorującymi projekt. Pomagamy skrócić do minimum proces weryfikacji dokumentacji (co jest ważne przed realizacją wniosków o płatność) oraz zapewniamy doradztwo podczas dokonywania korekt w projekcie i przedłużających się postępowaniach kontrolnych.

3. Audyt przed kontrolą projektu

Weryfikujemy całość dokumentacji projektowej przed kontrolą instytucji (w zakresie procedury zamówień publicznych / zasada konkurencyjności). Dokonujemy niezbędnych korekt oraz wytyczamy potencjalne możliwości w zakresie rozwiązań.

Rozliczenie za pracę nad projektem

Za dodatkowe usługi doradcze (w przypadku, gdy z usługi korzysta Klient, z którym Roseti Polska nie zawarła umowy o rozliczenie projektu) pobieramy opłaty w formach:

  • stawki godzinowej,
  • opłaty za osiągnięcie konkretnego efektu.

Zapytanie ofertowe