SZKOLENIA

Roseti Polska oferuje pakiet szkoleń, który pomoże kadrze zarządzającej sprawnie i efektywnie realizować każdy projekt.

PAKIET SZKOLENIOWY Roseti Polska

Praktyczne aspekty zarządzania projektem unijnym
(projekt inwestycyjny / projekt B+R)

Przedmiot szkolenia: przygotowanie kadry zarządzającej / kierowniczej do efektywnej realizacji projektu.
Czas szkolenia: 4 h

Rejs z Funduszami Unijnymi 

Przedmiot szkolenia: możliwość wsparcia finansowego przedsiębiorców środkami Funduszy UE w bieżącym roku kalendarzowym. Szkolenie odbywa się co roku w miesiącu styczniu lub lutym. W trakcie jego trwania omawiane są konkursy zaplanowane na dany rok. 
Czas szkolenia: 20 h (podczas reju statkiem)

ROZLICZENIE ZA PRACĘ NAD PROJEKTEM

Za realizację szkolenia pobierana jest opłata:

  • Opłata za szkolenie (ustalana indywidualnie), której wysokość zależy od czynników: specyfika projektu, miejsce realizacji szkolenia, liczba uczestników.

Zapytanie ofertowe