Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym

  1. Wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania pomiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach,
  2.  Tworzenie warunków rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna.

Szczegóły konkursu: konkursy_działanie żłobki