Dokumentacja aplikacyjna

Dokumentacja aplikacyjna

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie projektów B+R obejmuje: przygotowanie wniosku / studium wykonalności / planu prac B+R oraz innych załączników.