Projekt B+R w czasie

Projekt B+R w czasie

Koordynacja projektu inwestycyjny (wdrożeniowego) składa się z trzech faz: fazy przygotowania i oceny projektu (3-6 mies.), fazy realizacji projektu (w zależności od potrzeb klienta i wymogów konkursu) oraz fazy trwałości projektu (3-5 lat od momentu zakończenia realizacji projektu).