Nabór wniosków w konkursie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw